...

 Pn-Pt: 8.00 – 17.00; Sob: 9.00 – 13.00

Adres

Bielska 67, 09-400 Płock

Telefon

+48 608 656 918

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Każdy pracodawca na mocy § 226 kodeksu pracy zobowiązany jest ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Pracodawca powinien również poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom proponujemy Państwu dokonanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy różnymi metodami:

Oferujemy:

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas! fasttrade@onet.eu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.