...

 Pn-Pt: 8.00 – 17.00; Sob: 9.00 – 13.00

Adres

Bielska 67, 09-400 Płock

Telefon

+48 608 656 918

Serwis sprzętu przeciwpożarowego

Oferujemy naszym klientom szereg usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Przeglądy i czynności konserwacyjne musze być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku, a próby ciśnieniowe na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych – co 5 lat.

Coroczne przeglądy gaśnic już od 5zł!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas! fasttrade@onet.eu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.