...

 Pn-Pt: 8.00 – 17.00; Sob: 9.00 – 13.00

Adres

Bielska 67, 09-400 Płock

Telefon

+48 608 656 918

Serwis systemów sygnalizacji pożaru SSP Polon ALFA

System przeciwpożarowy to zespół urządzeń stosowanych do zabezpieczenia danego obiektu przed pożarem. Jego celem jest ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego.

Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru (SSP) jest automatyczne lub ręczne wykrywanie pożaru w budynkach, a także wokół nich we wczesnym stadium i powiadomienie ludzi o grożącym im niebezpieczeństwie.

Z kolei system oddymiania chroni życie i mienie poprzez automatyczne bądź ręczne uruchomienie klap lub okien oddymiających. Otwarta klapa powoduje wydobycie się dymu, trujących gazów oraz ciepła na zewnątrz i stanowi źródło świeżego powietrza.

0

Dodatkowo naturalne systemy oddymiające mogą być uzupełnione przez wentylatory wymuszające wyprowadzenie zadymienia poza budynek. Wchodzą one w skład wentylacji przeciwpożarowej mechanicznej – sterowanej przez jeden system oddymiania.

Polon – Alfa, jako największy obecnie w Polsce producent systemów sygnalizacji pożarowej, udzielił naszej firmie certyfikatów na instalowanie, programowanie i konserwację systemów sygnalizacji pożarowej opartych o centrale systemu Ignis 1000 oraz Ignis 2000.

Instalujemy również i konserwujemy systemy sygnalizacji pożaru innych marek (np. Siemens). Oferujemy zarówno montaż systemu, konserwację, rozbudowę/przebudowę, serwis, jak i opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycję oraz podwykonawstwo.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas! fasttrade@onet.eu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.