...

 Pn-Pt: 8.00 – 17.00; Sob: 9.00 – 13.00

Adres

Bielska 67, 09-400 Płock

Telefon

+48 608 656 918

Zabezpieczenie stanowiska pracy przed wybuchem

Dokumenty zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem

Jeżeli na stanowisku pracy może wystąpić atmosfera wybuchowa, pracodawca zobowiązany jest opracować ?Dokument Zabezpieczenia Stanowiska Pracy Przed Wybuchem? oraz dokonywać co najmniej raz w roku oceny ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. Nr 138 z 2010 r., poz. 931).

Nasza firma proponuje Państwu opracowanie dokumentu zagrożenia wybuchem
dla wszystkich stanowisk pracy, na których występuje atmosfera wybuchowa.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas! fasttrade@onet.eu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.